Kunstig intelligens, menneske og samfunn

Ny teknologi påvirker oss som individer, hvordan vi omgås, og våre samfunn. Nye muligheter og nye utfordringer, og for å skape en bærekraftig fremtid er vi nødt til å fokusere på begge deler.

Sett og hørt i:

Mine tjenester

Foredrag og kurs

Lang formidlingserfaring og et smittende engasjement er en kombinasjon som gir liv til både foredrag, kurs og andre type arrangementer. Convince har solid faglig erfaring, pedagogisk erfaring, og erfaring mer presentasjoner og fasilitering i både stor og små grupper.

Analyse

Beslutninger må tas, og i de aller fleste tilfeller er det mange alternativer som fremstår som både attraktive og gode. Convince har god teoretisk kompetanse, kombinert med praktisk erfaring fra både offentlig og privat sektor, og kombinerer denne kunnskapen med strategisk kompetanse og analytiske ferdigheter. 

Trenger du rådgivning?

Befinner du deg i en situasjon der det er vanskelig å ta en beslutning? Ta kontakt, så kan vi bistå med strategisk bistand og annen analyse.

Icon image

Bøker, artikler, kapitler og kronikker

Teknologi, strategi, forvaltning og filosofi. Jeg har forsket og publisert på en rekke områder, og håper du vil se litt nærmere på hvilken kompetanse jeg har – både som formidler og forsker.